Last Update: march 2024   Atelier Astrid Vredegoor     06 126 70 80 8

Artist drowning

Artist drowning

€ 395.00
productnummer: Artist_drowning
  • Title         : Artist drowning
  • Technic    : 9 color woodprint 
  • Size         : 80 x32 cm
  • Year         : 2021
  • Edition     : 3 
  • A.P.         : 2

Artist Drowning is een werk over de gevolgen van corona, niet fysiek, maar financieel.
De grote bedrijven worden allemaal geholpen, maar de kunstenaar, laat de regering verzuipen.
De kunstenaar valt overal buiten de boot, verkeerde SBI nummers en niet genoeg inkomen om TVL aan te vragen. Houd je hand maar op bij je partner.
Fijn!
Als vrouw word je weer 100 jaar terug geworpen in de tijd.

Artist Drowning is a work about the consequences of corona, not physically, but financially.
The big companies are all being helped, but the government is drowning the artist.
The artist is left out everywhere, wrong SBI numbers and not enough income to apply for TVL. Hold your hand up to your partner.
Nice!
As a woman you are thrown back in time 100 years.