Last Update: march 2024   Atelier Astrid Vredegoor     06 126 70 80 8

Rats are playing and mother is silent

Rats are playing and mother is silent

€ 395.00
productnummer: Rats_are_playing_and_mother_is_silent
  • Title         : Rats are playing and mother is silent 
  • Technic   : 5 color woodprint 
  • Size        : 80 x 40 cm
  • Year        : 2004
  • Edition    : 20

At the end of 2004, after the tsunami that hit large parts of the world, and my annual report for that year, I printed this pregnant woman. She is pregnant with rats, rats that portray the cruel, unfair world.

Eind 2004 heb ik na aanleiding van de tsunami, die grote delen van de wereld trof, en mijn jaarbeeld van dat jaar,  deze zwangere vrouw gedrukt. Zij is zwanger van ratten, ratten die de wrede, oneerlijke wereld verbeelden.