Last Update: march 2024   Atelier Astrid Vredegoor     06 126 70 80 8

Rosary secret number I

Rosary secret number I

€ 200.00
productnummer: Rosary_secret_number_I

 

  • Title         : Secret number I
  • Technic    : 5 color woodprint with embossment 
  • Size         : 40 x30 cm
  • Year         : 2020
  • Edition     : 5

 

Misstanden in de katholieke kerk, de ontkenning.
dit is een serie van 5 prenten, in een combinatie van een blinddruk.  De blinddruk is zo weergegeven, omdat de kerk het geheim heeft gehouden en nog steeds geheim probeert te houden.  Van de tien geboden zijn er 5 verbeeld.


Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken.

Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.

Eert uw vader en uw moeder.

Gij zult niet doden.

Gij zult geen onkuisheid doen.

Gij zult niet stelen.

Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

Gij zult geen onkuisheid begeren.

Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.’

 

Abuses in the Catholic Church, the denial.This is a series of 5 prints, in a combination of an embossing.  The embossing is shown like this, because the church has kept it secret and still tries to keep it secret.   Of the ten commandments, 5 are imagined.

Thou shalt not worship idols, but only adore Me and love above all else.
Thou shalt not use the name of the Lord thy God without reverence.
Remember that you keep the day of the Lord holy.
Honor your father and your mother.
You shall not kill.
Thou shalt not commit unchastity.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
Thou shalt not covet unchastity.
Thou shalt not unjustly covet what belongs to thy neighbor.”